MUNFINITY 2019 SATIŞ POLİTİKASI

Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu SatışPolitikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Etkinliğe katılarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden iletişime geçmenizi öneririz. Etkinliğe bilet satın alarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile etkinliğe bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

 • Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Organizatör sorumludur.

 • Etkinlik alanına sigara paketi, açık tütün ve tütün ürünleri kesinlikle alınmayacaktır

 • Etkinlik için bilet satın alanlar, organizatör ve güvenlik ekibinin belirleyeceği üst ve çanta aranması dahil her türlü güvenlik önlemini kabul etmiş sayılır.Bu önlemlere uymak istemeyen katılımcıların alana giriş haklar iptal edilir ve biletleri iade edilemez.

 • Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

 • Etkinlik alanına yiyecek ve içecek maddeleri sokmak yasaktır.

 • Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

 • Etkinlik alanına kesici, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve ruhsatlı/ruhsatsız silah ile lazer donanımı sokmak yasaktır.

 • Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

 • Etkinlik alanındaki ses düzenleri geçici duyma problemine yol açabilir.

 • Etkinlik alanında organizatör tarafından tüm güvenlik önlemleri alınmıştır, ancak oluşabilecek herhangi bir kayıp, yaralanma, sağlık problemi, zarar ve hasardan organizatör sorumlu tutulamaz.

 • Etkinlik mekanı, Etkinlik Organizatörü ve MUNFINITY, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

 • Organizasyon sahibi uygun görmediği kişileri içeri almama hakkını elinde tutar.

 • Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunur.

 • Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü'nün ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekanına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü'nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz ve bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda MUNFINITY hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

 • Organizasyon sahibi etkinlikte mekan, tarih ve konsept değişim hakkını elinde tutar.

 • Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir . Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve
  duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

 • Etkinlik her türlü hava koşulunda gerçekleşebilir.Her türlü hava koşuluna hazırlıklı olunuz.

 • Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satışişlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Bununla birlikte, etkinliğin iptali durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda MUNFINITY hiçbir sorumluluk üstlenmez.

 • Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı MUNFINITY hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 • Etkinlik alanında otopark hizmeti sunulmamaktadır.

 • Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.

 • Etkinlik alanına sadece reçetesi yanında olmak koşuluyla reçeteli ilaçların sokulmasına izin verilecektir.

 • Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler.

 • Bilet etkinlik sonuna kadar saklanmalı yetkililer sorduğunda gösterilmelidir.

  • Web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.

 • Etkinliğe katılan herkes yukarıdaki tüm maddeleri okumuş anlamış ve organizasyon tarafından konulan her türlü kurala uymayı aksi takdirde mekandan çıkarılmayı peşinen kabul etmiş sayılır.

 • Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. MUNFINITY; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

@munfinity2019

MUNFINITY 2019

Copyright © MUNFINITY 2019 by Bartu DEMIR

 • No Refund Policy